Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2019

Tverrfaglige anbefalinger for objektive søvnundersøkelser

Norsk forening for søvnmedisin har utarbeidet anbefalingene.
14. januar 2019

Det ble konsensus i gruppen om å anvende 3% desaturasjon eller arousal som kriterium for hypopné, altså det minst strenge kriteriet.

Diskusjonen om valg av kriterium kan sikkert fortsette, der er argumenter for både 3% og 4%. Når den tverrfaglige gruppen har landet på 3%, så synes jeg det er fornuftig at vi bruker den, slik at vi har et enhetlig språk nå vi utveksler informasjon. Gruppen foreslår at anbefalingene blir implementert fra januar 2019.

Anbefalingene er i sin helhet tilgjengelige på  http://nosm.no/

Hilsen Harald Miljeteig