Julehilsen fra lederen

Kjære alle sammen,

2020 går mot slutten og året har for oss vært preget av Covid-19. De fleste av oss har måtte gjøre store forandringer i utøvelsen av faget vårt. Avdelingers og praktiserende spesialisters rutiner har blitt endret dramatisk. Oppgaver som vi har håndtert tidligere er blitt lagt på vent, og vi har måttet prioritere andre oppgaver for å begrense smittespredningen. Etter vår erfaring er få av oss blitt smittet, og det virker heller ikke som der har vært smittespredning fra ØNH virksomhet.

Vi måtte dessverre avlyse vårt fysiske høstmøte, årets høydepunkt for foreningen. Styret valgte å arrangere et digitalt høstmøte med de vanlige postene på programmet. Professor Claes Möller fremførte en engasjert og lærerik Leegaardforelesning om genetikk i otologi. 240 var innlogget på møtet i snitt, og på flere avdelinger samlet mange seg rundt samme skjerm, så deltarkerantallet er sannsynligvis enda høyere. Styret takker alle som deltok, og for engasjement og aktiv deltakelse. En stor takk også til Legeforeningen for utmerket IT hjelp under gjennomføringen. Det fungerte så bra at vi kan vurdere om fremtidige møter kan kjøres digitalt, i tillegg til fysisk, for alle dem som er forhindret fra å delta.

Styret er veldig innstilt på at der skal avvikles et fysisk høstmøte i 2021. Vi har allerede begynt skissene til et spennende program og gledelige gjensyn.

Arbeidet med metodeboken går fint fremover og redaksjonen sikter på å publisere første utkast i vår. De melder om svært god respons fra medlemmene og bredt engasjement.

Som i fjor har vi fått hjelp slik at dere kan nyte godt av sterkt rabattert kontingent i European Rhinologic Society (ERS). Medlemsskapet inkluderer blant annet tilgang til tidsskriftet Rhinology og sterkt rabattert deltakeravgift på dere kongress i Thessaloniki Hellas høsten 2021.

Se https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/aktuelle-saker/2020/medlemsskap-ers/ for priser og kontaktinformasjon til Andreas Steinsvik, som organiserer dette. For gruppemedlemsskap og rabatterte priser må han ha kontakt snarest.

Enn så lenge må vi fortsette med smitteverntiltak, noen av tiltakene sannsynligvis for lang tid. Hold dere friske! Vi håper på en vaksine som setter en stopper for pandemien.

På vegne av styret ønsker jeg dere alle en god jul og et godt nyttår.

 

Harald Miljeteig

Leder