NAS, Odense, 1-3. juni

NAS, Odense 1. - 3. juni 2022
Banner

Jeg minner alle norske medlemsforeninger i NAS (Nordisk Audiologisk Selskap) om frist 31.03.22 for laveste påmeldingsavgift til NAS 2022 (DK 3500), deretter DK 3900 til 30.04. og fra 01.05 DK 4400).

Link til hjemmesiden/påmelding nederst.

90-120 minutters togtid fra København flyplass (Kastrup) til Odense. Mottakelse i Odense Rådhus tirsdag 31/5 kl. 19.00-20.30. Foredragene starter onsdag 1/6 kl.08.30. Temaene for invited speakers er:

  • Hørselsrehabilitering, evaluering av høreapparatfunksjon
  • E-helse/teleaudiometri
  • kognitive funksjoner/demens ved hørselstap
  • neurokognitiv plastisitet ved hørselstap hos eldre
  • barn med hørseltap – psykososial funksjon
  • Hyperakusis – gradering
  • CI ved vestibularisschwannom

Program og påmelding her