Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2022

Disputas Jan Erik Berge

7. november 2022
UiB

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Jan Erik Berge

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: førsteamanuensis Frederik Kragerud Goplen
Medveiledere: professor Hans Jørgen Aarstad og professor Stein Helge Glad Nordahl

Prøveforelesning:      Fredag 18. november 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Modern Investigation Techniques in Vestibular Disorders»

Disputas:                     Fredag 18. november 2022 kl. 12.15 
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Vestibular symptoms and relations with postural balance, inner ear function, and long-term survival»

1. opponent:                   Dosent Mikael Karlberg, Lunds Universitet, Sverige
2. opponent:                   Professor emeritus Claes Möller, Örebro universitet, Sverige
3. medlem av komiteen:  Førsteamanuensis Marte Bjørk, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Lars Bø.
Åpent for alle interesserte