Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2022

3rd Copenhagen International Head & Neck Ultrasound Course 2023

21. desember 2022

Skandinavisk ørekirurgisk kurs

05. desember 2022

Kurs: Utredning og behandling av lukt- og smaksforstyrrelser hos long COVID pasienter

20. november 2022

Vestibulære fagdager

14. november 2022

Disputas Jan Erik Berge

07. november 2022

Kriterier og prosedyre for oppstart Dupilumab

07. november 2022

ESS Dissection Course - Milan, 3-4 November 2022

06. september 2022
Vi videreformidler invitasjon. Se PDF for detaljer. We are pleased to inform you that Endoscopic Nose and Sinus Surgery "Hands on" - Dissection Course, Focus: frontal sinus, 3D printed models and building block software, will be held in Milan on 3-4 November 2022.

Førerkortforskrift for søvnsykdommer oppdatert

06. september 2022

Hands-on introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik av halsens mjukdelar inklusive tyreoidea

06. september 2022
Vi videreformidler invitasjon til ultralydkurs i Stockholm 5-6.12.22. Se vedlagt invitasjon

Side 1 av 2