Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2022

Disputas 060522

25. april 2022

DET MEDISINSKE FAKULTET

UNIVERSITETET I BERGEN

 

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

 

Aril Løge Håvik

 

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 2

Hovedveileder: professor Per Morten Knappskog
Medveiledere: professor Morten Lund-Johansen og ph.d. Ove Bruland

 

 

Prøveforelesning:      Fredag 06. mai 2022 kl. 10.15

 

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

 

Oppgitt emne:                «Vestibular and other schwannomas of cranial and peripheral nerves – a biological perspective»

 

Disputas:                     Fredag 06. mai 2022 kl. 12.15

 

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

 

Avhandlingens tittel:      “Genetics of vestibular schwannoma. Genetic landscape of irradiated and radiation-naïve benign and malignant vestibular schwannoma”

 

1. opponent:                   Professor Cordula Matthies, University Hospital Wurzburg, Tyskland

 

2. opponent:                   Professor II Rolf Skotheim, Universitetet i Oslo

 

3. medlem av komiteen:  Professor Øystein Fluge, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland.

 

Åpent for alle interesserte