Hands-on introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik av halsens mjukdelar inklusive tyreoidea

Vi videreformidler invitasjon til ultralydkurs i Stockholm 5-6.12.22. Se vedlagt invitasjon
ul