Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

2022

Hands-on introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik av halsen mjukdelar inklusive tyreoidea, Stockholm 30. - 31. maj 2022

AC Hotell Stockholm Ulriksdal.
Föreläsare: Gabriella Kecskés, Överläkare, MD, PhD
15. mars 2022