Høstmøtet 2023

Styret er i gang med organiseringen av årets høstmøte. Det avholdes på Grand Hotel 26-28. oktober 2023.

Foreningens høstmøte nærmer seg med stormskritt. Vi ser frem til å ta dere imot på Grand Hotel i Oslo. Møtet begynner torsdag 26.10. kl 12 og avsluttes lørdag 28.10. kl 13.

Før møtestart torsdag arrangerer Yngre ØNH-legers utvalg seminar om nesemålinger, egen informasjon med påmelding kommer. 

Fredag blir det bankett med herlig mat, gode samtaler, dans og underholdning i hotellets flotte Rococosal. 

Årets Leegaardforeleser er Prof. Daniel Simmen fra Sveits, som vil holde foredrag med tittel "Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery - Navigate by Anatomical Landmarks".

Påmelding kan gjøres på https://gyroconference.eventsair.com/onh-2023/pamelding-deltakere og frem til 28.9. er det rabatterte priser.

Høstmøtet er arrangert av og for medlemmene i foreningen. Vi ønsker presentasjoner fra både LIS, overleger i sykehus og avtalespesialister velkommen. Abstract til frie foredrag kan sendes per epost til ivar.volstad@gmail.com frem til fristen 28. september. Beste foredrag premieres. Bruk gjerne mal for innsending av abstract, denne finnes her.