Høstmøtet 2023

Styret er i gang med organiseringen av årets høstmøte. Det avholdes på Grand Hotel 26-28. oktober 2023.

Årets Leegaardforeleser er Prof. Daniel Simmen fra Sveits, som vil holde foredrag med tittel "Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery - Navigate by Anatomical Landmarks".

Abstract til frie foredrag kan sendes per epost til ivar.volstad@gmail.com frem til fristen 15. september. Beste foredrag premieres. Bruk gjerne mal for innsending av abstract, denne finnes her.