Skallebasis og bihulekirurgi. Rikshospitalet, 24-26. April 2024

Øre-nese-halsavdelingen i samarbeid med nevrokirurgisk avdeling ved OUS Rikshospitalet inviterer til kurs: Skallebasis og bihulekirurgi – tilganger og komplikasjonshåndtering

Formålet med kurset er at deltakerne ved dette etterutdanningskurset skal få praktisk opplæring for:

Håndtering av mulige komplikasjoner etter FESS inkludert vaskulærskader, CSF lekkasje og tåreveiesskader.
Kirurgisk tilnærming med mistanke om maligne eller benigne svulster i skallebasis region.
Kurset tar sikte på en gjennomgang av temaet både teoretisk og praktisk, samtidig som kursdeltakerne i løpet av to dager får muligheter til å øve på både åpent og endoskopisk tilgang til skallebasis på preparerte hoder. Kurset består av 5 arbeidsstasjoner. To deltakere skal dele en stasjon. Hver arbeidsstasjon er utstyrt med et preparert hode og et 0 og 45 grader optisk endoskop, shaver, rett, og vinklet bor og forskjellige instrumenter til endoskopisk og åpen tilnærming. Der er mulighet for CT veiledet navigasjon på alle stasjoner.

 

Påmelding via Legeforeningens kurssider