Hands-on introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik av halsen mjukdelar inklusive tyreoidea

t

ULTRALJUDSKURS AV HALSENS MJUKDELAR INKLUSIVE TYREOIDEA OCH PARATYREOIDEA

måndag 13 - tisdag 14 november 2023
The Winery Hotel, Stockholm

https://gaudendo.se/