Hands-on introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik av halsen mjukdelar inklusive tyreoidea

ULTRALJUDSKURS AV HALSENS MJUKDELAR INKLUSIVE TYREOIDEA OCH PARATYREOIDEA

måndag 13 - tisdag 14 november 2023
The Winery Hotel, Stockholm

måndag 18 - tisdag 19 mars 2024
Oslo, Norge

https://gaudendo.se/