Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2013

Bronkoskopikurs

for ØNH spesialister 29. - 30. oktober 2015 på Oslo Universitetssykehus.
Formålet med kurset er at deltakerne ved dette etterutdanningskurset skal få praktisk opplæring i bronkoskopi med opptak av fremmedlegemer ved øvelse på forsøksdyr (kanin).
Kurset tar sikte på en gjennomgang av temaet både teoretisk og praktisk, samtidig som kursdeltakerne i løpet av to dager får muligheter til å bruke utstyr og lære seg teknikk på dette feltet på forsøksdyr.
15. september 2015

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30286