Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2009

Høstmøte ØNHF 2009


23. og 24. oktober 2009, som tidligere på Grand Hotel i Oslo. Årets Legaard-foreleser er John Watkinson fra Birmingham. Valg av styre og utvalg, vedtektsendringsforslag må sendes innen juli
19. mars 2012

Høstmøtet for ØNH-foreningen er 23. og 24. oktober 2009 er på Grand Hotel, Oslo.

Som Leegaard-foreleser 2009 har vi invitert Professor John Watkinson fra University Hospital Birmingham, England. Han er blant annet medforfatter av  den nyeste utgaven av Scott-Brown`s Otorhinolaryngology 2008.  Tema for Leegaard-forelesingen blir thyroideakirurgi og den aktuelle kampen mellom profesjonene.  Muligens ikke helt eksakt tilttel, men sånn noenlunde: "Thyroid Surgery; the domain of whom?"
Vi håper temaet fortsatt er like fengende!
 
I år er det valg av styre og utvalg.  Leder av valgkomiteen er tidligere leder av foreningen Stein Helge Glad Nordahl  (mail@shgn.no). Valgkomiteen tar gjerne imot innspill fra medlemmene. Nåværende styre og utvalg finnes som link på nettsiden.

Vi minner om at forslag til endringer av foreningens vedtekter må være styret i hende skriftlig 3 måneder før medlemsmøte og forslaget må være undertegnet av 3 medlemmer av ØNHF. 

Ellers vil vi i år som tidligere forsøke å stimulere til forskning i faget vårt ved å dele ut forskningsstipend pålydende kr 20.000,- Søknaden må vedlegges en plan for hva pengene skal benyttes til.

Nytt av året er klinisk stipend, også pålydende kr 20.000,-.  Dette skal benyttes til kongresser, kurs eller for å stimulere til hospitering ved andre sykehus i inn- eller utland. Også her må plan vedlegges hva stipendet skal brukes til.

Begge stipend kan søkes via link på nettsiden.