Innkalling

Årsmøte i Norsk Forening for

Otorhinolaryngologi

Hode/Halskirurgi

Grand Hotel, Rokokkosalen, fredag 23. oktober 2009,

kl. 1500-1630 

Sakliste 

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og 2 personer som signerer protokoll
 3. Årsrapport (vedlegg)

4.   Forslag til endringer i foreningens vedtekter (vedlegg)

 •  

     -   § 4 Medlemsskap

 •  

     -   § 5 Foreningens organer

 •  

     -   § 6 Årsmøtet

                     -   § 10 Valgkomiteen

5.    Valg til styre og utvalg ved formann i valgkomiteen S. H. Glad Nordahl (vedlegg)

6.    Rapport fra utvalgene (vedlegg)

 1. Rapport fra spesialitetskomiteen (vedlegg)
 •  

     -   2008

 •  

     -   2009

 1. UEMS –rapport (vedlegg)

       9.   Forslag fra styret om å utarbeide veileder for ØNH faget (vedlegg)

       10.  Forslag fra Olav Jetlund om opprettelse av ny gren/subspesialitet innen ØNH- faget. Hans forslag om subspesialitetens navn er : ”Tumorkirurgi i hode/hals og                thyroidea”. Styret mottok forslaget 170709 (vedlegg)

 1. Tildeling av Forskningsstipend (vedlagt innsendte søknader)
 2. Tildeling av Klinisk stipend (vedlagt innsendte søknader)
 3. Rapport om utdelt Forskningsstipend 2008 ved Sinan Al-Deen
 4. Minneord
 5. Presentasjon av Vårmøtet 2010 7.-8. mai, Akershus Universitetssykehus
 6. Presentasjon av arrangør Vårmøtet 2011
 7. Laryngologi-kurs Harahorn, Hemsedal våren 2010
 8. Rapport fra IFOS og EUFOS  2009 (vedlegg)
 9. Orienteringssak: om at UEMS møter med en observatør til to årlige fellesmøter mellom styret og spesialitetskomiteen
 10. Eventuelt

 

      Oslo 24.09.09 

For styret: Leder Mette Bratt, Nestleder Olav Klausen, Sekretær Berit M. Mortensen,

Kasserer Ketil Olsholt og Styremedlem Torleiv Stien 

      

      15.  Forslag om at UEMS stiller med en representant som observatør  på de to årlige   fellesmøter mellom styret og spesialitets 16.  Minneord