Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter 2015

Etterutdanningskurs i audiologi, otologi og otonevrologi

Clarion hotell Gardermoen 20-21. april 2015
Rådgivende utvalg i audiologi arrangerer nytt etterutdanningskurs i april 2015, denne gang på Gardermoen. Kurset er vinklet mot den generelle ØNH-spesialist, både i og utenfor sykehus. LIS er også mer enn velkomne! Vi må som fremtidens spesialister være forberedt på å dokumentere vår kompetanse innenfor medisinsk audiologi, så meld dere på!”
13. oktober 2014

Mandag 20.04.2015

09.00                     Innledning og velkomst (Niels Christian Stenklev)

09.10                     Tinnitus – diagnostikk og behandling (Haakon Arnesen, Dag Sunde)

10.00                     Pause

10.05                     Tinnitus – diagnostikk og behandling (Haakon Arnesen, Dag Sunde)

10.45                     Pause

11.00                     APD (Tone Mattson)

12.00                     Barneaudiologi (Dagny Hemmingsen)

13.00                     Lunsj

14.00                     Diagnostikk av mellomørelidelser (Maria Bunne)

14.45                     Ikke-kirurgisk behandling av mellomørelidelser (Maria Bunne)

15.45                     Pause

16.00                     Øregangslidelser – diagnostikk og behandling (Alexander Uppheim)

17.00                     Slutt

 

Tirsdag 21.04.2015           

08.30                     Diagnostikk av vertigo og vestibulære balanseforstyrrelser (Stein Helge Glad Nordahl)

09.30                     Behandling av vertigo (Stein Helge Glad Nordahl)

10.15                     Pause

10.30                     Behandling av vertigo (Stein Helge Glad Nordahl)

11.30                     Lunsj

12.30                     Invaliditet ved hørseltap, tinnitus og svimmelhet (Haakon Arnesen)

13.30                     Pause

13.45                     Hørselsforbedrende behandling og rehabilitering – høreapparater, hjelpemidler og forsterkning (Ann Kristin Egge)

15.00                     Trygderettigheter og takstbruk (Nils Egge)

16.00                     Slutt

 

Påmelding:        Legers videre- og etterutdanning - Tromsø, Helsefakultetet, N - 9037 TROMSØ (kurs.tromso@legeforeningen.no)

Mer informasjon: http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=28985