Praktisk kurs i allergenspesifikk immunterapi (ASIT)

Mandag 14.09.2015 kl. 09.30 - kl. 16.30
Auditoriet, Kurs- og konferansesenter i Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

De 4 regionale sentrene for astma, allergi og annen overfølsomhet (RAAO HV/SØ/HM/HN) arrangerer igjen kurs i allergenspesifikk immunterapi, tidligere kalt allergivaksinasjon. Denne gang i Bergen (i fjor i Oslo) mandag 14.09.15. Vær hjertelig velkommen.

Kurset ligger i kurskatalogen, men vi trenger hjelp til å gjøre kurset videre kjent.

Påmelding skjer via linken som dere ser nedenfor. Der finner man også program. Vedlagt er også en flyer.

Vær vennlig å spre denne mailen, og annonser gjerne på egne hjemmesider for kurset.

 

Påmelding og program:

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/Sider/asit.aspx

Vennleg helsing

Torgeir Storaas
Overlege/Seksjonsleder SKS/RAAO-Helse Vest
55973903 / 41414726
Helse Bergen HF
www.helse-bergen.no