Strategidokument

Gjennom fellesskapet i vår forening skal vi arbeide for ledende forsknings- og erfaringsbasert pasientbehandling på internasjonalt nivå, og for at enkeltindividets- og samfunnets interesser ivaretas. Strategidokumentet ble vedtatt av årsmøtet 2019. Det konkretiserer våre mål og tiltak for å nå disse.