Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Audiologi

Tinnitus

(Audiologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2016).

Tinnitus er opplevelse av lyd som ikke skyldes ytre stimulering.
Kan inndeles i subjektiv og objektiv tinnitus der subjektiv tinnitus er en lydopplevelse som oppfattes av bare pasienten. Den er oftest kontinuerlig. Objektiv tinnitus kan også oppfattes av omgivelsene, for eksempel med et stetoskop nær øret, den er ofte pulssynkron/pulserende.

Kan deles inn i akutt tinnitus og kronisk tinnitus der akutt tinnitus har vart i under 3-6 mnd. og kronisk tinnitus over 3-6 mnd.

Årsaker

Heterogen sykdom, ofte en blanding av fysiske og psykososiale årsaker.

  • Støyskade
  • Alder
  • Tilstander som gir skader på hørselen: Mb Meniere, Acusticusnevrinom, mediaotitt
  • Hodeskade
  • Infeksjon
  • Karanomali: Kan gi pulssynkron tinnitus evt  objektiv tinnitus
  • Medikamentutløst, f eks cytostatika
  • Nevrologiske sykdommer, f eks MS
  • Muskelspasmer i M Tensor Tympani el M Stapedius
  • Psykososiale årsaker, f eks stress

Neurofysiologisk forklaringsmodell: Skade i cochlea gir endrede impulser til auditive cortex, lyden oppfattes som tinnitus/uønsket lyd og man får en aktivering av det limbiske system og det autonome nervesystemet (tinnitus onde sirkel). 

Utredning

Grundig anamnese med otologisk og audiologisk undersøkelse, inklusiv stetoskop mot hals/rundt øre. Avgjør ofte videre utredningsbehov.

Evt Tinnitusanalyse (frekvens/lydstyrke), ubehagsterksel ved hyperakusis, Tympanogram/stapediusrefleks.

MR caput/tinningben

MR angio cerebrum/ collum

Behandling

Heterogen sykdom med kompleks patofysiologi, ingen definitiv behandling. Det er ingen medisiner som gir sikker effekt. Målet med behandlingen er å lindre ubehaget/bryte  tinnitus  onde sirkel. Utredning, info og ufarliggjøring er ofte med på å lindre pasienters tinnitusbesvær.

Behandle grunnlidelsen, tilpasse høreapparat dersom behov, antidepressiva ved depresjon, cochleaimplantasjon ved ensidig døvhet. 

Tekniske hjelpemiddel; høreapparat, lydgenerator, tinnituspute, kombiapparat.

Unngå stillhet. 
Stressmestring/avspenning/fysisk aktivitet/ endre livsstil. 
TRT (Tinnitus retraining therapy)- habituering til tinnituslyden
Kognitiv terapi

Det forskes på forskjellige typer av selektiv hjernestimulering, men foreløpig uten de helt overbevisende resultatene.

Følgetilstander

Tinnius ledsages ofte av andre lydfenomener som Hyperakusis (overfølsomhet for lyd)

Fonofobi (frykt for  enkelte lyder).