Komplikasjoner ved pseudokrupp

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Pseudokrupp er som regel en banal sykdom, se egne retningslinjer.

De vanligste komplikasjoner er:

Bakterielle infeksjoner:

Sekundærinfeksjon i larynx, trakea evt. pneumoni. Alvorlige infeksjoner med sepsis er sjelden.   Diagnostikk: Rtg. thorax, bakt.us av trakealsekret.

Behandling: Penicillin/Aminopenicillin i moderate tilfelle, cefuroxim ved alvorligere infeksjon.

Respiratorisk insuffisiens:

Disponerende faktorer er lav alder/vekt, annen alvorlig grunnsykdom.

Diagnose: klinikk, respirasjonsfrekvens, fallende oksygenmetning.

10‑15% av hospitaliserte barn med pseudokrupp trenger intensivbehandling, 1‑ 5% må ha kunstig ventilasjon, som regel nasotrakeal intubasjon, alternativt trakeostomi. Tett tube og aksidentell ekstubasjon/utglidning av trakealkanyle er alvorlige komplikasjoner. Mortalitet hos barn intubert p.g.a. øvre luftveisobstruksjon er ca. 1%, mens mortaliteten ved trakeostomi i samme pasientgruppe er ca. 3% p.g.a. tett kanyle, utglidning av kanylen fra trakea og pneumothorax.

Subglottisk stenose:

Disponerende faktorer er intubasjon >5 døgn, bruk av for stor tube og tidligere mindre subglottisk stenose samt gjentatte traumatiserende intubasjoner/intubasjonsforsøk. Subglottisk stenose ses hos ca. 3% av intuberte barn med pseudokrupp.

Diagnose:  

Klinikk, mikrolaryngoskopi, fleksibel laryngoskopi.

Behandling:

Regionsykehusoppgave. CO2-laserreseksjon eventuelt. med stenting, alternativt ulike former for laryngotrakeal rekonstruksjon. Lette og moderate tilfeller observeres med relativt lav terskel  for hospitalisering i forbindelse med luftveisinfeksjoner.