Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Laryngologi/skopier

Fremmedlegemer i øsofagus

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Konstriktormuskulaturen i pharynx er sterk. Store fremmedlegemer kan tvinges til øsofagus. Her er muskulaturen svak og fremmedlegemet blir lett liggende (50‑90%). Nest hyppigst ligger fremmedlegemer distalt. Noen ligger ved aortabuen. Oftest fremmedlegemer hos barn og eldre (mynt, kjøtt og bein).

Symptomer: 

Dysfagi. Smerter suprasternalt eller i brystet ved svelging. Dersom helt tett, brekninger og oppkast av spytt. Enkelte fremmedlegemer kan komprimere trakea bak i pars membran­acea (obstruksjon). Slimhinneskader uten fremmedlegeme kan gi smerter opp til 24 timer.

Røntgen-us: 

  1. Bariumsulfatkontrast. Husk at eventuelt fremmed­legeme kan gjemmes i kontrasten ved senere skopi. 
  2. Gastro­grafin (vannløselig kontrast) benyttes dersom man er redd for perforasjon eller ved skarpe fremmedlegemer (svelger vattdott dyppet i kontrast).

Røntgen-us. regnes som ikke indisert ved høytsittende okkluderende fremmedlegeme. Negativt røntgenfunn utelukker ikke fremmed­legeme og bør ikke utsette eventuell skopi.

Behandling: 

Forsøksvis Ketogan supp. eller diazepam rectalt. Dersom fremmedlegemet ikke passerer gjøres skopi.

  1. Rigid øsofagoskopi i generell anestesi.
  2. Fleksibel øsofagoskopi.

Sistnevnte behandling er også et alternativ til førstnevnte hos pasienter med dårlig nakke eller hvor narkose er kontraindisert. Ved rigid øsofagoskopi bør skopet føres så nær fremmedlegemet som mulig. Spisse kanter bør trekkes inn i skopet. Gjør alltid reskopi for å se etter flere fremmedlegemer, skader og disp­onerende årsaker.

Komplikasjoner: 

Perforasjon (1,8%) med påfølgende mediastinitt. Hos 0,37% av tilfellene er perforasjonen sikkert forårsaket av skopien. Ved postoperativ mistanke om rift/perforasjon ned­legges tynn ernæringssonde og røntgen øsofagus med gastrografin bestilles. Pasienten observeres på temperaturstigning, hvite blodlegemer og CRP daglig. Intravenøs antibiotikabehandling.

Ved spisse fremmedlegemer som kan ha perforert, må behandlingen gjennomføres i nært samarbeide med thoraxkirurg.