Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Laryngologi/skopier

Laryngoskopi/mikrolaryngoskopi (MLS)

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011)

Inspeksjon av larynx, oftest med anvendelse av operasjonsmikroskopi (MLS).

Indikasjon: 

Stemmeforandring, oftest heshet eller med pustevanskeligheter, hvor det ved indirekte speil- laryngoskopi eller lupelaryngoskopi eller ved anvendelse av fiberlaryngoskop, er påvist forandringer som indiserer excisjon eller annen endoskopisk kirurgi eller prøvetagning for histopatologisk undersøkelse. Fiberlaryngoskopien har ellers erstattet mye av kontrollskopier  etter behandling av larynxmaligniteter, der larynx er vanskelig å inspisere.

Kontraindikasjoner: 

Mer allmenne, men iblant lokale forhold som i en del tilfeller vanskeliggjør eller umuliggjør et fullstendig innblikk. (Fiberlaryngoskopien har her erstattet MLS i flere tilfeller.)

Instrumenter: 

Laryngoskop med bryststøtte som bør hvile på separat plate festet ved operasjonsbordet. Dette for ikke å utøve trykk på brystkassen, hvilket er vesentlig, spesielt hos barn. Tannbeskyttelse enten i form av engangstannbeskyttelse eller enklest og billigst med anvending av Hexelite. Operasjonsmikroskop med 400 mm linse og med still-bilde kamera og video eller i det minste et sideokular på den andre siden. Lange instrumenter som tenger, sakser, kniv osv. for den endoskopiske kirurgien. 0o og 90o optikker er et utmerket komplement i mikrolaryngoskopien.

Laser: Se separat side.

Utførelse: 

Ved mikrolaryngoskopien skal hodet ligge plant i høyde med ryggplaten på operasjons-bordet, og hodet skal være dorsalt flektert. (NB: Revmatikere der røntgenundersøkelse skal utføres av cervical columna preoperativt-risiko for dens luksasjon)  Bevegeligheten reguleres deretter via den bevegelige hovedplaten. Viktigst ved laryngoskopien er å inspisere vallecula, sinus piriformis og postcricoid regionen og introitus laryngis der normale forhold beskrives, også hos pasienter med kun lokaliserte stemmebåndsforandringer. 

Biopsier og excisjoner, polypper, knuter og granulom på stemmebåndet fjernes enklest ved hjelp av tang og saks, hvor man får sikret histopatologisk materiale bedre enn ved laserexcisjon.

Laserkirurgi ved eksempelvis papillom, cyster på plicae ventricularis, synekier som skal spaltes og som komplement ved excisjon av dysplasier og carcinoma in situ forandringer på stemme-båndene. Slimhinnen på stemmebåndet kan med fordel strippes, hvoretter den underliggende overflaten laserevaporeres. Dette for å sikre best mulig materiale for histopatologi.

Anestesi:

Intubasjon med mindre intubasjonstube, maks. 6,5 mm, eller HFPPV (High Frequency Positive Pressure Ventilation Technique) med kateter gir et utmerket blikk, spesielt hos barn. 

Komplikasjoner:

Tannskader: Selv med overstående forsiktighet kan flis av tenner gå av, likeså tenner løsne - tannlege kontaktes. Press på tungen kan ved langvarige inngrep gi en viss anestesi i tungen og hevelse i submandibularis-området. Forbigående hypoglossusparese er og beskrevet.