Hypofysekirurgi

(Audiologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Kirurgiske inngrep på hypofysen. For øre-nese-halsfaget har dette relevans når det gjelder kirurgisk adkomst via nese/bihuler. Primært et nevrokirurgisk ansvarsområde hvor ØNH‑lege bør være med på det kirurgiske team.

Diagnose:

Stilles som regel av indremedisiner, øyelege, nevrolog eller nevrokirurg. Utredes endokrinologisk, nevrologisk og med CT/MR.

Prosedyre:

Preoperativ vurdering ved ØNH‑lege. Nese-bihule‑status. Bilder må fremstille bihulene for vurdering av sinusitt. Sinusitt er kontraindikasjon mot kirurgi. Bildene må fremstille anatomien i sphenoidalsinus med fremstilling av septa og relasjon til a. carotis og n. opticus. Bildene må foreligge på operasjonsstuen.

Supplerende undersøkelser:

Vanlig preoperativ/narkose‑utredning.

Behandling:

Behandlingsansvar og indikasjonsstilling ligger hos nevrokirurg. Nevrokirurg er hovedoperatør. ØNH‑lege er kirurgisk konsulent for adkomst og lukking. Vanligste adkomst i dag er trans‑septal/sphenoidal. Et alternativ er trans‑ethmoidal adkomst. Pasienten ligger på nevrokirurgisk avdeling.

Komplikasjoner:

I hovedsak nevrokirurgiske som likvoré og intrakranielle blødninger og infeksjoner. Skade av n. opticus. Blødning fra a. carotis. Evt. reoperasjon med tetting av likvoré i samarbeid med ØNH‑lege. Komplikasjoner fra nesen: Nedsatt luftpassasje pga. synekier, septumperforasjon, annen postop. nesedeformitet som sadelnese osv. Mukocele er en sjelden komplikasjon.

Oppfølging:

Tamponger fjernes og pasienten kontrolleres av ØNH‑lege postoperativt. Endokrinologisk og annen oppfølging ved nevrokirurg/endokrinolog/øyelege. En senkontroll ved ØNH‑lege etter utskrivelsen.