Akutt bihulebetennelse (akutt sinusitt)

(Rinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2010).

Tilstanden skyldes en infeksjon i nese-bihuleslimhinnene. Dette gir en slimhinnehevelse, og dermed blokkeres åpningene mellom nesen og bihulene. Den reduserte/opphevde kommunikasjonen mellom nese og bihuler er årsaken til de karakteristiske symptomene. Virus er årsak i 90 - 95% av tilfellene, de resterende skyldes bakterier. Hos ØNH-spesialist får 5 - 7 % av pasientene diagnosen sinusitt. Sinus maxillaris engasjeres i mer enn 90 % av tilfellene. Spontan helbredelse sees hos ca 80 %, og komplikasjonfrekvensen er lav.

Diagnose:

Anamnese. Tilstanden karakteriseres av raskt oppstående symptomer der enten nesetetthet og/eller neserenning framover eller bakover skal være til stede. Smerter/pressende ubehag i hode/midtansikt og reduksjon/tap av luktesans kan opptre.

ØNH-undersøkelse inkludert endoskopi.

CT er kun indisert dersom en vurderer/planlegger kirurgisk behandling eller ved hyppig tilbakevendende og behandlingsresistente tilfeller.

Bihulepunksjon kan være aktuelt ved langtrukne/ behandlingsresistente tilfeller.

Behandling:

Hensikten er å eliminere årsaken til slimhinnehevelsen, gjenopprette kommunikasjon mellom nese og bihuler og gjenopprette normal slimhinnefunksjon.

Ukomplisert sinusitt som har vart i mindre enn 5 dager, uten vesentlige allmennsymptomer:

  • Symptomlindrende behandling i form av slimhinneavsvellende nesedråper, lette analgetika, saltvannskylling. 

Sinusitt som har vart i mer enn 5 dager eller med økende symptomer: 

  • Moderate symptomer uten astma/bronkial hyperreaktivitet: Kun symptomatisk behandling i form av slimhinneavsvellende nesedråper, lette analgetika, saltvannskylling. 
  • Med astma/bronkial hyperreaktivitet: Penicillin V i 1 - 2 uker.
  • Alvorlige symptomer: Penicillin V. 

Hospitalisering dersom en ikke har klinisk effekt etter 48 timer.

Komplikasjoner:

Ved komplikasjoner som periorbitalt ødem, dobbeltsyn, smerter ved øyebevegelse, tåkesyn, uttalt ensidig eller tosidig pannehodepine, hevelse i pannen og meningeale og/eller cerebrale symptomer skal pasienten umiddelbart hospitaliseres og utredes i forhold til intravenøs antibiotikabehandling og/eller kirurgi.

Differensialdiagnoser:

Spenningshodepine, migrene, tann- eller tannkjøttsinflammasjon, malokklusjon, bruxisme, kjeveleddskader, herpes zoster neuralgi, trigeminusneuralgi, retrobulbær neuronitt.