14. januar 2022 ble nettsiden til Norwegian IBD Study Group (NISG) lansert

NISG er opprettet av Interessegruppen for inflammatorisk tarmsykdom (IBD), som er underlagt Norsk gastroenterologisk forening (NGF), spesialistforening under Den norske legeforening (DNLF).
Logoen til Norwegian IBD Study Group.

Visjonen til NISG er å være en kvalitetsbasert og uavhengig plattform innen undervisning og forskning på IBD. NISG skal være åpen for helsepersonell med interesse innen IBD for å fremme tverrfaglig nettverksbygging og samarbeid. Målet til NISG er å forbedre livskvaliteten til mennesker som er rammet av IBD.