ESEGH eksamen 2022 - påmeldingsfrist 12.januar

Europeisk kunnskapseksamen i gastroenterologi og hepatologi. Den er obligatorisk i blant annet Storbritannia, Nederland og Sveits. Eksamenen omfatter 200 spørsmål formulert som flervalgsoppgaver over to 3-timers økter. Eksamensdato: 6. april 2022.