Utlysning av NGFs forskningsmidler

Forskningsmidlene skal anvendes til forskning innen fordøyelsessykdommer. Det kan søkes om støtte til drift, utstyr og lønnsmidler. Søker må være medlem av NGF.

Søknadsfrist 5. januar 2024.

Tildeling offentliggjøres på NGFs vintermøte 2024.

Det benyttes ikke skjema. Søknaden skal inneholde:

1) prosjektbeskrivelse (maks 2 sider), 2) CV for søker og 3) beskrivelse av forskningsgruppen (maks 1 side). Søkere uten doktorgrad må vedlegge anbefaling fra veileder.

Søknaden m/vedlegg sendes elektronisk som 1 pdf-fil til fondets styreleder Espen Melum: espen.melum@medisin.uio.no.  Søknader som er ufullstendige, overstiger angitt lengde, mangler angitte vedlegg eller blir innsendt etter fristen behandles ikke.