Viatris stipend 2023/2024

Søknad; Norsk gastroenterologisk forening, som er en «non profit» organisasjon, søker
Viatris om forskningsstipend for 2024 stipend innen eksokrin pankreatologi.

Viatris AS
Hagaløkkveien 26
Postboks 194,
1371 Asker, Norway
stig.jarle.gronlund@viatris.com
Mobile: +47 415 61 000

Statutter for VIATRIS AS,
I. En sum settes årlig til disposisjon av VIATRIS AS. For år 2024 utgjør denne summen NOK 25.000,-. Det er Norsk gastroenterologisk forening (NGF) som foretar utlysning av
stipendet.
II. Stipendet er tiltenkt spesialister innen fordøyelsessykdommer eller gastroenterologisk kirurgi, leger som er under en slik utdannelse, eller leger som hovedsakelig arbeider med
klinisk gastroenterologi. Stipendet skal anvendes til finansiering av forskning, primært innen eksokrin pankreatologi, klinisk eller basalt.
III. Stipendet vil bli annonsert på hjemmesiden til NGF og i mail til alle medlemmer.
IV. Skriftlig søknad skal inneholde curriculum vitae, beskrivelse av prosjektet, finansieringsplan, fremdriftsplan og anbefaling fra søkers overordnede.
V. Norsk Gastroenterologisk Forening sitt styre foretar tildeling av stipendet. Protokoll skal føres ved møtet. NGF sin beslutning kan ikke påankes.
VI. Stipendet skal være anvendt innen utgangen av år 2024, ellers går beløpet tilbake til giveren.
VII. En skriftlig redegjørelse skal sendes NGF og VIATRIS Norge AS innen 31.12.24.
VIII. Under årsmøtet til NGF skal det kunngjøres hvem som er tildelt stipendet.
IX. Etter godkjennelse fra Viatris AS kan vedtektene endres

Søknadsfrist 15.11.23

Robert S. N. Hammer
Dr.roberthammer@gmail.com
for Norsk gastroenterologiskforening
c/o Den Norske Legeforening
Akersgata 2, 0157 Oslo