Frist til Årsmøtet -21

Fristen er 15.8.!
15aug

Saker til generalforsamlingen og søknad til Solidaritetsfondet sendes til leder Kirsten Hald

Abstract sendes til vitenskapelig sekretær Ragnar Kvie Sande

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/om-oss/arsmote/