Årsmøte 2024

Årsmøtet holdes på Lillehammer 23. - 25. oktober 2024
lilleh
Fødselshjelp Lillehammer style

 

 

Påmelding: 

Early bird påmelding innen 31. august 2024 

 

 

Generalforsamling

 

 

Frister:

 • Sende inn abstract: 15. august 2024  (til vitenskapelig sekretær Agnethe Lund) Mal for abstract ligger her

 • Saker til generalforsamling: 15. august 2024 (til leder Solveig Bjellmo, leiar.ngf@gmail.com)

 • Søke NGFs Solidaritetsfond for Kvinnehelse: 15. august 2024 (til leder Solveig Bjellmo, leiar.ngf@gmail.com) https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/om-oss/solidaritetsfondet/

 • Frist for å spille inn forslag til kollegaer som fortjener særlig heder under årsmøtet: 15. august 2024 (til til leder Solveig Bjellmo, leiar.ngf@gmail.com). Eksempler på egnede kandidater kan være gynekologer som har publisert i Lancet, mottatt kongens fortjenestemedalje eller gjort en særlig innsats for faget i året som gikk.

 • Frist for å nominere kandidater til følgende priser er 15. august 2024 til leder Solveig Bjellmo, leiar.ngf@gmail.com:
  • NGFs hederspris, utdeles på årsmøtet. 
  • NGFs forskningspris, utdeles på årsmøtet. 
  • Utdanningsprisen, utdeles av FUGO på årsmøtet. Spørreskjema for nominasjoner vil bli sendt ut til alle LiS, følg med på informasjon direkte fra FUGO.

 • Frist for å sende inn årsrapporter for 2023: 9. September 2024 Sendes til Tale Meinich, tmeinich@gmail.com