Norsk gynekologisk forening

Om oss

Årsmøte 2021

Etter at årsmøtet i sin tradisjonelle form ble avlyst høsten -20, er vi forsiktige optimister og planlegger for 'vanlig' årsmøte i Tønsberg 27.-29. oktober 2021

Det er den draumen me ber på...

slottsfjell.jpg

...at vi skal møtes i Tønsberg 27. - 29. oktober 2021! 

 

Vi minner om at frist for å melde saker til generalforsamlingen er 15/8, disse kan sendes til leder khald@online.no. Videre oppfordrer vi til å søke NGFs Solidaritetsfond for Kvinnehelse med samme frist 15/8, se link her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/om-oss/solidaritetsfondet/

 

 

 

 

baywatch

 

 

 

 

 

 

Ny sjanse til å bli 'Hasselhoffed' i Tønsberg i 2021!