Norsk gynekologisk forening

Om oss

Årsmøte 2022

Årsmøtet holdes i Kristiansand 26.-28. oktober 2022

Programmet er klart! Og det blir strålende!!

Skjermbilde 2022-01-12 kl. 20.25.27.png

Komiteen presenterer Kristiansand på årsmøtet i Tønsberg. 

 

Påmelding: https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/109532

Early bird påmelding innen 31. august 2022

Siste frist for påmelding er 17. oktober 2022

 

Generalforsamling

På generalforsamlingen vil det blant annet bli lagt frem forslag om årlige veiledermøter istedenfor oppdatering av veilederne hvert 5. år. Les mer her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/aktuelt/2022/arlige-veiledermoter-for-gynekologi-og-obstetrikk/

 

Frister:

 • Sende inn abstract: 15. august 2022  (til vitenskapelig sekretær Solveig Bjellmo, solveigbjellmo@gmail.com) Mal for abstract ligger her

 • Saker til generalforsamling: 15. august 2022 (til leiar Ragnar Kvie Sande, leiar.ngf@gmail.com)

 • Søke NGFs Solidaritetsfond for Kvinnehelse: 15. august 2022 (til leiar Ragnar Kvie Sande, leiar.ngf@gmail.com) https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/om-oss/solidaritetsfondet/

 • Frist for å spille inn forslag til kollegaer som fortjener særlig heder under årsmøtet: 15. august 2022 (til leiar.ngf@gmail.com). Eksempler på egnede kandidater kan være gynekologer som har publisert i Lancet, mottatt kongens fortjenestemedalje eller gjort en særlig innsats for faget i året som gikk.

 • Frist for å nominere kandidater til følgende priser er 15. august 2022:
  • NGFs hederspris, utdeles på årsmøtet. Sendes til leiar.ngf@gmail.com
  • NGFs forskningspris, utdeles på årsmøtet. Sendes til leiar.ngf@gmail.com
  • Utdanningsprisen, utdeles av FUGO på årsmøtet. Spørreskjema for nominasjoner vil bli sendt ut til alle LiS, følg med på informasjon direkte fra FUGO.

 • Frist for å sende inn årsrapporter for 2021: 9. September 2022 Sendes til Tale Meinich, tmeinich@gmail.com

 

Årsmøtet holdes på hotell Caledonien. Lenke til "omvisning" på hotellet: https://www.caledonien.broadstone.no/optin25277373

cld

rom