Kurs i tidlig ultralyd og ektopisk graviditet 9.2.23

Et splitter nytt kurs som tetter noen viktige hull i spesialist- /etterudanningen arrangeres for første gang fredag 9. februar 2024. Det er et 1-dags kurs med flere verdensledende eksperter innen ultralyd og behandling av komplikasjoner i tidlig graviditet. Kurset er egnet både for LIS og spesialister.
interstitiell
  • Dato: fredag 9. februar 2024
  • Kl: 08.45 - 17.00
  • Hvor: Ullevåls sykehus, Oslo
  • Kursavgift: 3400,-
  • Kursplasser: 30 (først til mølla...)

Kurset er godkjent som tellende valgfritt kurs 8 timer

Kursledere: Tina Tellum og Athena Goulimis

 

Kursbeskrivelse


Kurset er egnet for alle som utfører ultralyd i tidlige graviditetsstadier og som ønsker å styrke sin kompetanse i diagnostisering og behandling av

  • ektopiske graviditeter
  • spontanaborter
  • tidlige graviditetskomplikasjoner

Kurset presenterer oppdatert kunnskap innen et område som utgjør en vesentlig del av den kliniske hverdagen for mange, men som har imidlertid fått begrenset oppmerksomhet i utdannelsesforløpet ellers.

I lys av den omfattende revisjonen av kapitlene 'Ektopisk graviditet' og 'Spontanabort' i NGF-veilederen, vil flere ha glede å få oppdatere seg på feltet.


Flere foredragsholdere i kurset er anerkjente eksperter på globalt nivå innen ektopisk graviditet og gynekologisk ultralyd. Selv om vi primært benytter forelesninger som undervisningsform, er kursinnholdet nøye tilpasset vår kliniske praksis, med vekt på praktisk anvendelse av ultralyd og prosedyrer for håndtering av ektopisk graviditet. Det er også lagt opp til muligheter for diskusjon og erfaringsutveksling.

Undervisningsspråket i kurset er hovedsakelig engelsk.