Om FUGO

FUGO er Foreningen for alle Utdanningskandidater i Gynekologi og Obstetrikk som er medlem av Norsk Gynekologisk Forening (NGF), og den eneste aktive fagforeningen i Norge av og for assistentleger.

Vi representerer alle leger i spesialisering innenfor spesialiteten gynekologi og obstetrikk, i NGF, spesialistkomiteen, ENTOG og NFYOG.

1. januar 2007 trådte Legeforeningens nye lover i kraft. Den viktigste endringen er at spesialforeningene, som NGF, er blitt integrert som fagmedisinske foreninger. Dette skal gi den faglige aktiviteten bedre vilkår, men i praksis vil det ikke bli noen endring i NGF´s virksomhet.

Kontingenten til Legeforeningen dekker nå også medlemsskap i en fagmedisinsk forening. Er du registrert som arbeidstaker ved en kvinneklinikk, blir du nå automatisk medlem av NGF, og FUGO, dersom du ikke er ferdig spesialist. Dette vil nå sannsynligvis gi oss mange nye medlemmer, velkommen til alle dere!

Dersom du er i permisjon og er registrert ved en annen avdeling, må du selv sørge for at du blir registrert som en gynekolog i spesialisering.