Refusjonsskjema NGF

Dnlf overtok regnskapsføring for NGF fra 01.01.2023.

Sjekkliste ved utfylling av reiseregning / refusjonsskjema:

  • Husk å fylle ut skjema fullstendig. Ufullstendige skjema vil bli returnert.
  • Hvis flere spiser sammen, må alle navn føres på utleggsskjema
  • Ferdig utfylt og signert reiseregning/refusjonsskjema sendes sammen med innscannede kvitteringer som 1 PDF til: kristine.amundsen@unn.no


Retningslinjer for refusjon av honorar fra Norsk Gynekologisk Forening

  • Alle krav om utbetalinger fra NGF som ikke søkes som dekning av reisekostnader, f.eks. i forbindelse med kongress, kurs eller møte, vil bli utbetalt som honorar via refusjonsskjema. Dette gjelder også f. eks. priser eller premier.
  • Dersom man har et enkeltpersonforetak med organisasjonsnummer skal det oppgis i kravet.
  • Dersom man ikke har et enkeltpersonforetak må man oppgi fødsels- og personnummer, adresse, skattekommune og vedlegge kopi av skattekortet sammen med honorarskjemaet. Honorar vil da skattes som personlig inntekt.
  • Honorarsatsen for foredragsholdere på møter i regi av NGF fastsettes av Den norske legeforening.

 

Krav om utbetaling av honorar eller refusjon av reisekostnader sendes på e-post til kristine.amundsen@unn.no innen tre måneder etter at foredraget/reisen er avholdt.