Norsk gynekologisk forening

Om oss

Refusjonsskjema NGF

Skjema med vedlegg kan sendes kun elektronisk og innen tre måneder til:

Tina Moe tina.moe@azets.com
(Merkes: Norsk Gynekologisk Forening - 760249)

Retningslinjer for refusjon av honorar fra Norsk Gynekologisk Forening

  • Alle krav om utbetalinger fra NGF som ikke søkes som dekning av reisekostnader, f.eks. i forbindelse med kongress, kurs eller møte, vil bli utbetalt som honorar. Dette gjelder også  f. eks. priser eller premier.
  • Honorar skattes som personlig inntekt, dersom man ikke oppgir et organisasjonsnummer. Dersom man ikke har et enkeltpersonforetak må man oppgi fødsels- og personnummer, adresse, skattekommune og vedlegge kopi av skattekortet sammen med honorarskjemaet.
  • Honorarsatsen for foredragsholdere på møter i regi av NGF fastsettes av Den norske legeforening.
  • Krav om utbetaling av honorar eller refusjon av reisekostander innsendes kun elektronisk til Azets innen tre måneder etter at foredraget/reisen er avholdt (se oppe).