Praktisk info om veilederarbeid

Innhold: 

  1. Overordnete retningslinjer
  2. Lokale retningslinjer
    1. Gyn
    2. Obstetrikk
  3. Instruksjoner til kapittelforfatterne

 

1. Overordnete retningslinjer

De overordnede retningslinjene ble vedtatt generalforsamlingen i 2023, mens retningslinjene for hver enkelt veileder vedtas av de respektive veiledermøtene.

 

Overordnede retningslinjer for veilederarbeidet

 

2. Lokale retningslinjer

Gyn guidelinemøte

Info kommer

 

Obstetrisk guidlinemøte: 

(Ikke endelig vedtatt, venter på de overordnete retningslinjene) 

Redaksjonskomiteens forslag til lokale retningslinjer for det obstetriske veiledermøtet

 

3. Instruksjoner til kapittelforfattere