Praktisk info om veilederarbeid

Innhold: 

  1. Overordnete retningslinjer
  2. Lokale retningslinjer
    1. Gyn
    2. Obstetrikk
  3. Instruksjoner til kapittelforfatterne

 

1. Overordnete retningslinjer

Man har i utgangspunktet sett for seg en modell som i Danmark, med ett sett overordnede regler/statutter for veilederarbeidet, og et sett med «lokale» retningslinjer for de respektive veilederne.

De overordnede reglene skal gjelde både gyn-møtet og obstetrisk veiledermøte, og vedtas på generalforsamling, mens retningslinjene for hver enkelt veileder vedtas av de respektive veiledermøtene.

Hvorvidt de overordnede reglene skal ha status som statutter eller overordnede retningslinjer er et punkt styret foreslås det stemmes over på generalforsamling.

Statutter har en annen status enn retningslinjer, og krever 2/3 flertall på generalforsamling. Retningslinjer krever kun simpelt flertall. Dette innebærer at statutter er vanskeligere å endre i ettertid, på godt og vondt.

 

Overordnede retningslinjer for veilederarbeidet.pdf

Innspill før møtet mellom redaksjonskomiteene og styret i NGF kan allerede nå sendes til leder Ragnar Kvie Sande (leiar.ngf@gmail.com). 

 

2. Lokale retningslinjer

Gyn guidelinemøte

Info kommer

 

Obstetrisk guidlinemøte: 

(Ikke endelig vedtatt, venter på de overordnete retningslinjene) 

Redaksjonskomiteens forslag til lokale retningslinjer for det obstetriske veiledermøtet

 

3. Instruksjoner til kapittelforfattere