Norsk nevrokirurgisk forening

Historikk

Nevrokirurgi ble etablert som en egen spesialitet i Norge i 1953.  Tolv år seinere, etter et møte på Ullevål sykehus i 1965,  ble Norsk nevrokirurgisk forening stiftet.

Kristian Kristiansen maleriutsnitt av Harald Kihle