Norsk nevrologisk forening

Aktuelt

Underbehandling av Parkinsonpasienter i Norge

21. juli 2020
I dag markeres Hjernens dag over hele verden med fokus på Parkinsons sykdom - en hjernesykdom der behandling har stor innvirkning på funksjonsnivå og livskvalitet selv om det fortsatt ikke finnes kurativ behandling. Men mange får ikke den behandlingen de trenger. #WorldBrainDay er ett av mange tiltak for å løfte dette feltet og organiseres av World Federation of Neurology. Her er dagens kronikk i Dagens Medisin med overlege Vidar Gundersen og professor Espen Dietrichs ved Seksjon for bevegelsesforstyrrelser, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og NNF-leder Anne Hege Aamodt.

Parkinsons sykdom er tema på #WorldBrainDay 22. juli i år

20. juli 2020
Parkinsons sykdom er en kronisk, nevrodegenerativ hjernesykdom som rammer mer enn 7 millioner mennesker i alle aldre over hele verden. Utbredelsen er økende.

Vårt æresmedlem Bjarne Ranheim døde 8. juli 2020 97 år gammel

20. juli 2020
Han ble ansatt som eneste nevrolog på Lillehammer i 1964. I 1975 etablerte han egen nevrologisk sengeavdeling der og var avdelingsoverlege fram til 1990. Han var også sykehusets sjefslege i 5 år fra 1976. Mange husker ham som hovedmannen bak Hjerneåret 1995. For denne innsatsen ble han utnevnt til æresmedlem i 1996.

EAN2020 med ny rekord

25. mai 2020
Pga koronasituasjonen foregår den 6. EAN-kongressen som digital kongress i stedet for i Paris. Over 37 000 har registrert seg på kongressen som ligger an til å bli tidenes største nevrologi-kongress. En rekke norske kolleger er inviterte foredragsholdere eller har oral presentation eller ePoster med egen forskning, https://www.eanvirtualcongress.org

Nevrologiske symptomer og tegn ved covid-19- infeksjon - oppslag i Dagens medisin

09. april 2020

Film med klinisk nevrologisk undersøkelse til bruk i undervisning.

25. mars 2020

Nevrodagene 2020 arrangeres 29.-30. oktober

25. mars 2020
Pga Covid-19 måtte Nevrodagene i mars utsettes. Dersom koronasituasjonen tillater det, arrangeres Nevrodagene i stedet i en komprimert versjon 29.-30. oktober i Oslo. 28.10. blir det en rekke komitémøter på dagtid og de tradisjonelle kveldsmøtene i de ulike faggruppene foregår onsdag 28.10. Vi oppfordrer alle til å holde av alle disse tre dagene nå. Alle dere som har presentasjon på Nevrodagene blir kontaktet av oss i styret for mer detaljer. De fleste frie foredrag blir gjort om til poster-presentasjoner som foregår i pausene.

Covid-19 og nevrologi

23. mars 2020
NevroNEL (se lenke under) er oppdatert om tiltak for begrensning av risiko for alvorlig koronavirusinfeksjon hos MS-pasienter. Her finner du nyhetsbrev med informasjon fra Kompetansetjenesten for MS.

Corona/covid-2 situasjonen

05. mars 2020
Nevrodagene i uke 11, 9.-13. mars, er avlyst og utsatt til uke 26 pga. situasjonen med aksellererende Conona-smitte. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Side 1 av 8