Norsk nevrologisk forening

Den fagmedisinske foreningen for spesialister i nevrologi

På denne siden finner du faglig informasjon om nevrologi, arrangementer og faggrupper.

Les mer om nevrologi her:

Bilde av en nevrologisk pasient som blir undersøkt på Ahus. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Aktuelt

Axonet
Siste nummer av Axonet
Her finner du Axonet