Norsk nevrologisk forening

2020

Corona/covid-2 situasjonen

Nevrodagene i uke 11, 9.-13. mars, er avlyst og utsatt til uke 26 pga. situasjonen med aksellererende Conona-smitte.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.
5. mars 2020
coronavirus
Foto: colourbox.com