Norsk nevrologisk forening

2020

Vårmøtet i Bergen utsatt

11. desember 2020
Vårmøtet i Bergen 2021 blir utsatt til 2022 pga. pandemien. Arrangøren har ønske om et godt gammeldags fysisk møte.

Ny og mer spesifikk veileder for førerkortsaker innen nevrologi er publisert

03. desember 2020
Legen må vurdere om nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep i nervesystemet kan medføre økt trafikksikkerhetsrisiko.

Nevrodagene 2020 - jubileumsmøte 29.10.20.

05. november 2020
29.10.20 ble årets versjon av Nevrodagene arrangert på Zoom i forbindelse med 100-årsjubileet til Norsk nevrologisk forening.

Hjerneuken 2020

05. november 2020

Lansering av jubileumsboken - NNF 100 år

01. oktober 2020
Historien, faget og menneskene . Norsk nevrologisk forening fyller 100 år den 29. oktober. Samme dag presenteres foreningens jubileumsbok.

100-årsjubileum 29.10.20 - Nevrodagene 2020

01. oktober 2020
Den 29. oktober kl 12-16 markeres 100-årsjubileet i Norsk nevrologisk forening med jubileumsmøte og årets korona-versjon av Nevrodagene på Zoom. Det blir foredrag om covid-19 og hjernen ved Michael Zandi fra Queen Square i London, oppdatering i fra landets nevrologiske avdelinger, jubileumsfeiring med lansering av jubileumsboken og utdeling av en rekke prestisjetunge priser.

Underbehandling av Parkinsonpasienter i Norge

21. juli 2020
I dag markeres Hjernens dag over hele verden med fokus på Parkinsons sykdom - en hjernesykdom der behandling har stor innvirkning på funksjonsnivå og livskvalitet selv om det fortsatt ikke finnes kurativ behandling. Men mange får ikke den behandlingen de trenger. #WorldBrainDay er ett av mange tiltak for å løfte dette feltet og organiseres av World Federation of Neurology. Her er dagens kronikk i Dagens Medisin med overlege Vidar Gundersen og professor Espen Dietrichs ved Seksjon for bevegelsesforstyrrelser, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og NNF-leder Anne Hege Aamodt.

Parkinsons sykdom er tema på #WorldBrainDay 22. juli i år

20. juli 2020
Parkinsons sykdom er en kronisk, nevrodegenerativ hjernesykdom som rammer mer enn 7 millioner mennesker i alle aldre over hele verden. Utbredelsen er økende.

Vårt æresmedlem Bjarne Ranheim døde 8. juli 2020 97 år gammel

20. juli 2020
Han ble ansatt som eneste nevrolog på Lillehammer i 1964. I 1975 etablerte han egen nevrologisk sengeavdeling der og var avdelingsoverlege fram til 1990. Han var også sykehusets sjefslege i 5 år fra 1976. Mange husker ham som hovedmannen bak Hjerneåret 1995. For denne innsatsen ble han utnevnt til æresmedlem i 1996.

Side 1 av 2