Norsk nevrologisk forening

2020

Nevrodagene 2020 arrangeres 29.-30. oktober

Pga Covid-19 måtte Nevrodagene i mars utsettes. Dersom koronasituasjonen tillater det, arrangeres Nevrodagene i stedet i en komprimert versjon 29.-30. oktober i Oslo. 28.10. blir det en rekke komitémøter på dagtid og de tradisjonelle kveldsmøtene i de ulike faggruppene foregår onsdag 28.10. Vi oppfordrer alle til å holde av alle disse tre dagene nå. Alle dere som har presentasjon på Nevrodagene blir kontaktet av oss i styret for mer detaljer. De fleste frie foredrag blir gjort om til poster-presentasjoner som foregår i pausene.
25. mars 2020
Bilde som viser at nevrodagene går av stabelen i oktober
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Alle dere som har presentasjon på Nevrodagene blir kontaktet av oss i styret for mer detaljer. De fleste frie foredrag blir gjort om til poster-presentasjoner som foregår i pausene.


Til dere som opprinnelig hadde presentasjon i uke 11, og allerede vet at dere er opptatt 29.-30. oktober, ber jeg om beskjed på epost a.h.aamodt@medisin.uio.no.

Vi håper flest mulig har anledning til å komme på årets Nevrodager!