Norsk nevrologisk forening

2020

Nevrodagene 2020 - jubileumsmøte 29.10.20.

29.10.20 ble årets versjon av Nevrodagene arrangert på Zoom i forbindelse med 100-årsjubileet til Norsk nevrologisk forening.
5. november 2020