Lansering av jubileumsboken - NNF 100 år

Historien, faget og menneskene . Norsk nevrologisk forening fyller 100 år den 29. oktober. Samme dag presenteres foreningens jubileumsbok.

Boken oppsummerer kort foreningens egen historie og hele faget nevrologisk historie, men presenterer også norsk nevrologi av i dag og mange av fagets forskjellige aspekter. Boken henvender seg til foreningens egne medlemmer, til leger i andre spesialiteter og annet helsepersonell, og til alle andre som gjerne vil vite litt om nevrologi. Det er gjort plass til en rekke snutter og anekdoter fra den nevrologiske hverdagen.

Espen Dietrichs og Lasse Pihlstrøm er bokens redaktører. De har skrevet mye av teksten selv, og kapitlene er rikt illustrert med fotografier de har samlet gjennom en årrekke som redaktører av foreningens tidsskrift Axonet. Men boken har også vært en dugnad der mer enn hundre kolleger har vært involvert i større eller mindre grad, med bidrag til tekst, bilder og anekdoter, og ikke minst til presentasjonene av Norges nevrologiske avdelinger og mange av nevrologiens spesialområder.

Lasse Pihlstrøm
Redaktør Lasse Pihlstrøm

Lasse Pihlstrøm er nåværende redaktør av Axonet og har sittet i styret i Norsk nevrologisk forening. Han er lege og nytilsatt seksjonsleder for forskning ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og er en meget aktiv skribent.

Espen Dietrichs
Redaktør Espen Dietrichs.

Espen Dietrichs er tidligere leder av Norsk nevrologisk forening og tidligere redaktør i Axonet. Han var i mange år avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, der han fortsatt arbeider som overlege og professor. Han har tidligere utgitt mer enn 20 bøker.