Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk nevrologisk forening

2020

Ny og mer spesifikk veileder for førerkortsaker innen nevrologi er publisert

Legen må vurdere om nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep i nervesystemet kan medføre økt trafikksikkerhetsrisiko.
3. desember 2020

Førerkortveileder kap.7, versjon 02.12.20 med NNFs utheving og
kommentar fra rådgivende medlem.