Ny og mer spesifikk veileder for førerkortsaker innen nevrologi er publisert

Legen må vurdere om nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep i nervesystemet kan medføre økt trafikksikkerhetsrisiko.

Førerkortveileder kap.7, versjon 02.12.20 med NNFs utheving og
kommentar fra rådgivende medlem.