Parkinsons sykdom er tema på #WorldBrainDay 22. juli i år

Parkinsons sykdom er en kronisk, nevrodegenerativ hjernesykdom som rammer mer enn 7 millioner mennesker i alle aldre over hele verden. Utbredelsen er økende.

Funksjonshemming - Parkinsons sykdom gir funksjonshemming og påvirker hele kroppen - bevegelse og nesten alle aspekter av hjernefunksjonen, med symptomer som forverres over tid.

Helsetjenesten ved Parkinsons sykdom må gi god tilgang på nevrologisk utredning og behandling og oppfølging av helsepersonell med god kompetanse på Parkinsons sykdom og andre typer bevegelsesforstyrrelser. Det trengs mer ressurser til forskning for å finne ut mer om sykdomsmekanismene og finne kurativ behandling. Tidlig diagnostikk og optimal behandling er nødvendig for at de som har Parkinsons sykdom og deres nærmeste kan leve best mulig med sykdommen.

#WorldBrainDay markeres 22.7. hvert år over hele verden. Timingen for dagen er ikke optimal for Norge, men hjernesykdommer er så viktig at vi oppfordrer flest mulig til å dele informasjonen allikevel. Du finner mer info her