Ta i bruk ny blåreseptsøknad!

Til praktiserende nevrologer utenfor sykehus som har NHN:
En ny og bedre søknadsløsning for individuell stønad til legemidler
og næringsmidler på blå resept er nå tilgjengelig.
lege skriver
Foto: colourbox.com

Nevrologer som allerede bruker ny blåreseptsøknad synes den er enkel å bruke, og at de får god veiledning når de fyller ut søknaden. Det at de får umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller går til manuell behandling, fremheves som veldig positivt. Dersom du søker om for eksempel Fampyra, Aimovig eller Ayjovy og
vilkårene er oppfylt for pasienten, vil søknaden automatisk innvilges.
I løpet av mars vil også søknader om Botox kunne behandles
automatisk.

Den nye portalen er nå tilgjengelig på https://portal.helsedirektoratet.no, en ny sikker webportal som er tilgjengelig når du er koblet til Norsk Helsenett (NHN).

Du kan lese mer om løsningen og pålogging i Helseaktørportalen her