Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk nevrologisk forening

2020

Vårt æresmedlem Bjarne Ranheim døde 8. juli 2020 97 år gammel

Han ble ansatt som eneste nevrolog på Lillehammer i 1964. I 1975 etablerte han egen nevrologisk sengeavdeling der og var avdelingsoverlege fram til 1990. Han var også sykehusets sjefslege i 5 år fra 1976. Mange husker ham som hovedmannen bak Hjerneåret 1995. For denne innsatsen ble han utnevnt til æresmedlem i 1996.
20. juli 2020

Han har bidratt på mange felt, og blant annet arbeidet i krigs- og konliktområder for både FN, Røde Kors Norsk Folkehjelp og Rotary International. Han var også aktiv i nevrolitterær klubb gjennom mange år.

Tusen takk for mangeårig og betydningsfull innsats for norsk nevrologi!
Våre tanker går til familien.