Vårt æresmedlem Bjarne Ranheim døde 8. juli 2020 97 år gammel

Han ble ansatt som eneste nevrolog på Lillehammer i 1964. I 1975 etablerte han egen nevrologisk sengeavdeling der og var avdelingsoverlege fram til 1990. Han var også sykehusets sjefslege i 5 år fra 1976. Mange husker ham som hovedmannen bak Hjerneåret 1995. For denne innsatsen ble han utnevnt til æresmedlem i 1996.

Han har bidratt på mange felt, og blant annet arbeidet i krigs- og konliktområder for både FN, Røde Kors Norsk Folkehjelp og Rotary International. Han var også aktiv i nevrolitterær klubb gjennom mange år.

Tusen takk for mangeårig og betydningsfull innsats for norsk nevrologi!
Våre tanker går til familien.