Frist for abstraktpåmelding til Nevrodagene 2022 er den 15.11.21

Her finner du informasjon om hvordan og hvor du melder ditt abstrakt til Nevrodagene 2022. Fristen for innsending av abstrakt går ut 15.11.2021, kl. 23.59.

Abstraktpåmelding til Nevrodagene 2022:

Norsk Nevrologisk forening har gleden av å invitere til påmelding av abstrakt for presentasjoner til Nevrodagene 2022. Nevrodagene vil holdes i uke 11, sannsynligvis en kombinasjon av tilstedeværelse på Legenes Hus, Oslo, og digital sending.

Det forutsettes at alle som får akseptert sitt abstrakt kan stille opp og presentere bidraget, eventuelt digitalt. Forfattere av aksepterte abstrakt vil få informasjon om type presentasjon og tidspunkt når programmet er fastlagt, innen utgangen av januar 2022.

Fristen for innsending av abstrakt går ut 15.11.2021, kl 23.59.

Utforming av abstrakt:

· Abstraktet skal være skrevet på norsk og sendes til nevrodagene@gmail.com

· Maksimalt 350

· Inndeling i avsnittene: «Bakgrunn", "Metode", "Resultater" og "Konklusjon". Bruk vedlagte mal (side 3 i vedlegget), behold Word-formatet (Calibri, font 11). Ved kasuistikkpresentasjoner kan metode- og resultatavsnittene erstattes av pasientbeskrivelse.

· Innsender har selv ansvar for at alle medforfattere står med riktige og fullstendige opplysninger når det gjelder navn og arbeidssted.

· Abstrakter som ikke følger malen, vil bli returnert.

· Kryss av for foretrukket presentasjonsform:

               o    Foredrag 10 minutter (inkl. 2 minutter til spørsmål)

               o    Kasuistikk-konkurranse (se spesifikasjon under)

Bekreftelse på innsendt abstrakt: 

Vi vil sende ut e-post som bekrefter at vi har mottatt abstraktet, men det kan forekomme noe forsinkelse. Dersom du ikke mottar slik e-post innen en uke, er det svært viktig at du melder fra om dette til Heidi Øyen Flemmen (fleh@sthf.no)

Kasuistikk-konkurransen:

Påmeldinger til årets kasuistikk-konkurranse gjøres som for abstrakt for øvrig. Kun én kasuistikk vil bli akseptert fra hver avdeling/praksis, og vi kan dessverre ikke garantere alle avdelinger/praksiser plass i konkurransen. Bidrag som det ikke blir plass til i kasuistikk-konkurransen, kan få mulighet til å bli presentert som en del av det øvrige programmet. Det er ønskelig at hele sykehistorien presenteres. Abstraktet som sendes inn, er kun ment for arrangørene, og vil ikke bli trykket som i programmet.

Tilreisende deltakere som presenterer i kasuistikk-konkurransen vil kunne få dekket reisen til Nevrodagene ved å sende reisekvitteringer til Ida bakke (Ida.Bakke@nordlandssykehuset.no). Overnatting og kostutgifter dekkes ikke.