Norsk nevrologisk forening

2021

Forsberg og Aulies legat - Nevrologistipend 2021

16. juli 2021
Høsten 2021 kan legatet dele ut et stipend på inntil kr. 100.000,- til en yngre nevrolog, fortrinnsvis i begynnelsen av 30-årene.

Spørreundersøkelse om klinisk prosedyre for mild kognitiv svikt

24. juni 2021
Oslo Universitetssykehus har fått tildelt midler fra EU (150 millioner) til å lede et forsknings -og innovasjonsprosjekt som skal kombinere tidlig markører for demens med avanserte kunstig intelligensmodeller for tidlig diagnostikk hos personer med mild kognitiv svikt.

Høring om kunnskapsbaserte retningslinjer for Tourettes syndrom

21. juni 2021
Det er utarbeidet en kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom. Den sendes nå ut til ekstern høring.

UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) europeiske nevrologieksamen høsten 2021

21. juni 2021
Webinar med informasjon om UEMS-eksamen den 29.06.21 fra kl. 20.00-21.00 CEST (Central European Summer Time).

Påminnelse EAN 2021

14. juni 2021
EAN avholdes digitalt 19.06.21 til 22.06.21.

Invitasjon til narkolepsikongresser i september 2021

11. juni 2021
Kongresser i september 2021 om narkolepsi.

Spørreundersøkelse om valproat, graviditet og det graviditetsforebyggende programmet

04. juni 2021
Enkel spørreundersøkelse om valproat, graviditet og det graviditetsforebyggende programmet. Undersøkelsen utgår fra et samarbeid mellom den svenske nevrologforeningen, Svensk Epilepsiselskap og Norsk Epilepsiselskap.

Mulighet for deltakelse i Scientific Advicory Groups ved EMA

26. mai 2021
Invitasjon til å søke deltakelse i EMAs vitenskapelige rådgivingsgrupper.

Kreftrelaterte arbeids- og interessegrupper i EU

05. mai 2021
Informasjon fra Norges Forskningsråd.

Side 1 av 3