Norsk nevrologisk forening

2021

Årets pris for nevromuskulært forskningsarbeid

Send inn forslag på prisvinner for årets forskningsarbeid i 2020. Frist for innsending er 10. februar.
20. januar 2021

Send inn forslag på prisvinner for årets forskningsarbeid i 2020. Prisen skal premiere en vitenskapelig originalartikkel publisert i 2020 med fokus på sykdom i det perifere nevromuskulære systemet. Den vesentlige delen av arbeidet skal være utført ved en norsk institusjon.  Prisen er på kr 50 000, den er finansiert av Octapharma, Nevromuskulær interessegruppe har nedsatt bedømmelseskomitéen, og utdelingen foregår under Nevrodagene.

Forslag med den aktuelle artikkelen vedlagt sendes til bedømmelseskomitéens leder Nils Erik Gilhus nils.gilhus@helse-bergen.no. Frist for innsending er 10. februar.