Invitasjon til Hjernehelsekonferansen i oktober 2021

Hjernehelsekonferansen 2021 handler om søvn. Seks webinarer, hvert på ca. en time sendes på følgende datoer: 7. oktober, 11. oktober, 14. oktober, 18. oktober, 21. oktober og 25. oktober.

image0mqc8.png

DATOER:  7. oktober, 11. oktober, 14. oktober, 18. oktober, 21. oktober og 25. oktober.

STED: Nettarrangement. På grunn av usikker smittesituasjon ut over høsten, blir Hjernehelsekonferansen digital også i år. Webinarene publiseres på Hjernerådets Facebookvegg  og blir liggende både der og på Hjernerådets YouTube-kanal etter publiseringen.

ARRANGØR: Hjernerådet. Programmet er satt opp i samarbeid med programkomiteen.

DELTAKELSE: Gratis, ingen påmelding, men trykk gjerne på «skal»-knappen på Facebook dersom du vil være med. Det blir opprettet et Facebook-arrangement for hvert webinar på konferansen. Hjernehelsekonferansen er for både brukere og fagpersoner, og skal være en møteplass for alle som er interessert i hjernen.

PROGRAM: Hjernehelsekonferansen 2021 – Hjernerådet (hjerneradet.no)