Norsk nevrologisk forening

2021

Høring om kunnskapsbaserte retningslinjer for Tourettes syndrom

Det er utarbeidet en kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom. Den sendes nå ut til ekstern høring.
21. juni 2021

Det er stor variasjon i tjenestetilbudet til personer med Tourettes syndrom (TS) i Norge og det er bred enighet behovet for nasjonal faglig retningslinje. I 2018 ba Helsedirektoratet kompetansemiljøene ta ansvar for å lage en retningslinje.

Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) tok derfor, i samarbeid med Norsk Tourette Forening, initiativ til å utvikle mandat og startet arbeidet med en kunnskapsbasert retningslinje. Lederne for de regionale kompetansetjenestene/fagmiljøene har kommet med innspill.

Overordnet målsetting har vært å gjøre kunnskapen om TS og andre ticstilstander lettere tilgjengelig. Målgruppen for retningslinjen er fagpersoner i helsetjenesten, pasienter, pårørende og andre som kommer i kontakt med personer med TS.  

Retningslinjens anbefalinger omhandler helsetjenester. Anbefalinger om pedagogisk tilrettelegging og liknende har ikke vært en del av mandatet.

Språklig og faglig bør retningslinjen være innrettet med tanke på målgruppene.

Har du innspill til retningslinjen, så er fristen 10. august 2021.

Send innspill eller spørsmål til Kristin A Bakke, prosjektleder kristinb@ous-hf.no.

Tilgang til retningslinjen:

  • Tilgang fra PC/Mac - gå til: redigere.prosedyrer.no (høringsversjonen av retningslinjen er ikke tilgjengelig via mobil).
  • Brukernavn: horing@tourettes.no
  • Passord: tourettes123